Fórum - Téma


Specifikace motorových olejů


Fórum Technický koutek Specifikace motorových olejů
2013-03-25 15:25:42

Vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že máme již jaro, byť to venku nevypadá a mnoho z nás, kromě výměny pneumatik, bude měnit i motorový olej, tak mi přišlo užitečné nám všem sem hodit SPECIFIKACI MOTOROVÝCH OLEJŮ, což mnohým může usnadnit hledání a pomoci najít ten správný olej pro Vaše miláčky. Dole je přilepen obrázek, kterým se nechce číst. Pokud už zde nějaké blízké téma je, tak se administrátorovi omlouvám, ale na dotaz "motorový olej" mě vyběhlo 102 záznamů a na hledání nemám čas.

Viskozita

Viskozita je proměnná veličina, která je závislá na teplotě. Během činnosti automobilového motoru dochází mimo jiné i ke změnám provozních teplot. V zájmu dobré účinnosti mazání je, aby se viskozita oleje měnila v závislosti na teplotě co nejméně. Tato závislost je určena tzv. viskozitním indexem. Čím je tento index větší, tím je závislost viskozity na změnách teploty nižší. Pro charakteristiku viskozitních vlastností motorových olejů se používá specifikace podle SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Pro klasifikaci olejů používá tato norma 6 zimních tříd značených číslem a „W“ (z angl. Winter) a 5 letních tříd značených číslem.

Zimní třídy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Letní třídy: 20, 30, 40, 50, 60

Hodnota zimního značení určuje chování oleje při nízkých teplotách (např. olej SAE 15W má mez čerpatelnosti – 25 °C).

Hodnota letního značení určuje použití oleje při letních teplotách. Pokud je při označení použito pouze jedné třídy, znamená to, že se jedná o olej monográdový (letní nebo zimní). Když je použita kombinace letní a zimní třídy (např. 5W-40), jedná se o olej multigrádový nebo-li celoroční. V současné době se téměř výhradně používají motorové oleje multigrádové. Pro naše klimatické pásmo je nejběžnější třída SAE 15W-40.

Výkonnostní kategorie

Charakterizují okamžité i dlouhodobé vlastnosti motorového oleje při různých formách provozního zatížení. Jsou hodnoceny různé vlastnosti, jako např. oxidační stabilita, odparnost, ochrana proti opotřebení a tvorbě úsad, proti korozi, úspora paliva apod.

Pro označení výkonnostní kategorie motorových olejů se používají následující normy:

klasifikace API (American Petroleum Institute, USA)

klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens d´ Automobile, EU)

firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, MAN, VOLVO, TATRA)

klasifikace MIL-L (normy americké armády)

jiné klasifikace (např. ILSAC)

V současné době mají největší váhu specifikace API, ACEA a firemní normy výrobců motorů a vozidel. Klasifikace CCMC je již zastaralá a uvádí se pouze dočasně.

Klasifikace API

Podle této normy rozlišujeme motorové oleje podle použití na oleje pro zážehové (benzínové) motory, označené písmenem „S“ (z angl. Service) a na oleje pro vznětové (naftové) motory, označené písmenem „C“ (z angl. Commercial). Většina olejů je použitelná pro oba typy motorů a je potom značená kombinací obou písmen, např. SL/CF.

Výkonnostní třídy pro zážehové motory

SA - Oleje bez přísad pro motory pracující v mírných podmínkách s malým zatížením, vyrobené v letech 1940 – 1950.

SB - Oleje s přísadami proti tvorbě úsad pro motory vyrobené v letech 1951 – 1963.

SC - Oleje s přísadami proti tvorbě úsad a nízkoteplotních kalů pro motory vyrobené v letech 1964 – 1967.

SD - Aditivované oleje s detergentními a disperzními přísadami pro motory vyrobené v letech 1968 – 1971.

SE - Oleje pro velmi namáhané motory vyrobené v letech 1971 – 1979.

SF - Oleje pro vysoce namáhané motory vyrobené v letech 1980 – 1988.

SG - Oleje pro motory vyrobené v letech 1988 – 1993, které splňují nejpřísnější požadavky na minimalizaci opotřebení a tvorby kalů.

SH - Oleje stejných vlastností jako SG jsou však testovány podle náročnějších norem. Určené pro motory vyrobené v roce 1996 a starší.

SJ - Olej pro motory vyrobené v roce 2001 a starší.

SL - Oleje překonávající API SJ zvýšenou úsporou paliva a možností prodloužených výměnných lhůt.

SM - Oleje nejvyšší kvality překonávající API SL zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou proti opotřebení a úsadám. Uvedena v platnost od roku 2004.

Výkonnostní třídy pro vznětové motory

CA - Oleje pro nepřeplňované, mírně namáhané, naftové motory vyrobené v letech 1940 – 1960.

CB - Oleje pro nepřeplňované středně namáhané motory vyrobené v letech 1949 – 1964.

CC - Oleje pro mírně přeplňované, středně zatěžované motory vyrobené v letech 1964 – 1970.

CD - Oleje pro přeplňované, vysoce zatěžované, motory vyrobené v letech 1970 – 1979. Obsahují aditivy proti tvorbě vysokoteplotníchusazenin a korozi ložisek.

CD-II - Oleje pro dvoutaktní motory.

CE - Oleje pro výkonné, vysoce zatěžované, rychloběžné, přeplňované motory vyrobené po roce 1983.

CF - Nahrazuje CD oleje pro motory s nepřímým vstřikováním, mají vylepšené vlastnosti.

CF-2 - Oleje pro dvoutaktní motory. Obsahují přísady proti opotřebení a tvorbě úsad.

CF-4 - Oleje pro nejvíce zatěžované motory těžkých nákladních vozů pracujících v nejnáročnějších podmínkách. Zavedena v roce 1990.

CG-4 - Motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1995 s důrazem na plnění emisních limitů. Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách.

CH-4 - Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách. Zavedena v roce 1998.

CI-4 - Zavedena v roce 2002. Oleje pro vysokootáčkové vysoce zatěžované motory s recirkulací výfukových plynu (EGR) splňující emisní limity stanovené od roku 2004.

Klasifikace ACEA

ACEA – Asociace evropských konstruktérů vozidel – nahradila v roce 1991 CCMC – Sdružení konstruktérů automobilů, které vzniklo v roce 1972 jako reakce na to, že specifikace API plně nevyhovují pro evropské typy motorů, které se od amerických konstrukčně liší.

Klasifikace ACEA od roku 2004 dělí nově motorové oleje do tří skupin:

oleje pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „A/B“

oleje kompatibilní s katalyzátory pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „C“

oleje pro vysoce výkonné vznětové motory, značené „E“

Výkonnostní stupeň je udáván číslem. V současné době se používají následující výkonnostní třídy ACEA.

Oleje pro zážehové a lehké vznětové motory

A1/B1 - Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidaci za vysokých teplot. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro některé motory.

A3/B3 - Oleje určené pro vysoce zatěžované zážehové a vznětové motory a nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru.

A3/B4 - Oleje pro vysokovýkonné zážehové motory a vznětové motory s přímým vstřikováním paliva, vhodné také pro použití popsané v kategorii B3.

A5/B5 - Vysoce stabilní oleje určené pro prodloužené výměnné intervaly ve vysoce zatěžovaných zážehových a vznětových motorech. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

Oleje kompatibilní s katalyzátory – pro zážehové a lehké vznětové motory

C1 - Oleje určené pro použití s katalyzátory DPF (filtr pevných částic) a TWC (trojčinný katalyzátor) ve vysokovýkonných motorech požadující nízkoviskozní olej s nízkým SAPS (chemické limity) a s viskozitou při vysoké teplotě a vysokém střihovém zatížení (HTHSV) vyšší než 2,9 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

C2 - Oleje pro použití s katalyzátory DPF a TWC ve vysokovýkonných motorech konstruovaných pro nízkoviskózní oleje s HTHSV vyšší než 2,9 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

C3 - Oleje pro použití s katalyzátory DPF a TWC ve vysokovýkonných motorech. Prodlužují životnost katalyzátorů DPF a TWC. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

Oleje pro vznětové motory nákladních automobilů

E2 - Oleje běžného použití pro nepřeplňované a přeplňované motory, mírně až více zatěžované a s normálními výměnnými intervaly.

E4 - Oleje poskytující vynikající ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity Euro 1, Euro 2, Euro 3 a Euro 4, pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory bez filtru pevných částic a pro některé motory vybavené recirkulací výfukových plynů, nebo systémem SCR (selektivní katalytická redukce NOx), podle doporučení výrobce motoru.

E6 - Oleje poskytující vynikající ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity Euro 1, Euro 2, Euro 3 a Euro 4, pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory vybavené recirkulací výfukových plynů bez nebo s filtry pevných částic a pro motory se systémem SCR. E6 – kvalita zvlášť doporučena pro motory s filtry pevných částic a je kvalifikována v kombinaci s palivem s nízkým obsahem síry (max. 50 ppm). Dodržujte však vždy doporučení výrobce motoru.

E7 - Oleje poskytující účinnou ochranu čistoty a proti oleštění válců. Poskytují dále zlepšenou ochranu proti opotřebení, úsadám a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity Euro 1, Euro 2, Euro 3 a Euro 4, pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory bez filtrů pevných částic a pro většinu motorů vybavených recirkulací výfukových plynů, nebo systémem SCR, podle doporučení výrobce motorů.

Pozn: Kategorie A2 a B2, nejsou v současném vydaní zahrnuty. Jsou však stále platné v posledním znění, dokud budou výrobci automobilů v servisních knížkách doporučovány.

Kategorie E3 a E5 jsou nahrazeny kategoriemi E6 a E7.

Vysvětlivky:

DPF (Diesel Particulate Filter) - filtr pevných částic

TWC (Three Way Catalyst) - trojčinný katalyzátor

EGR (Exhaust Gas Recirculation - recirkulace výfukových plynů

SCR (Selective Caralysts Reduction) - selektivní katalytická redukce NOx: úprava složení výfukových plynů močovinou (činidlo AdBlue = 32,5% vodný roztok močoviny)

Normy výrobců automobilů a motorů

Mnozí výrobci automobilů a motorů požadují od motorových olejů splnění dalších požadavků, které nejsou zahrnuty v metodice předešlých klasifikací.

Nejznámější jsou následující normy:

VW 501.00 - lehkoběžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory

VW 500.01 - běžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory

VW 502.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory

VW 503.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro benzinové motory s prodlouženou dobou výměny

VW 505.00 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory

VW 505.01 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory včetně motorů čerpadlo – tryska

VW 506.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro naftové motory s velmi dlouhou dobou výměny

VW 506.01 - lehkoběžné oleje pro naftové motory TDi (čerpadlo – tryska) prodloužené výměnné intervaly

VW 504.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly

VW 507.00 - lehkoběžné oleje pro naftové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly

MB 228.1 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory

MB 228.3 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory osobních i nákladních automobilů, vhodné pro dálkovou přepravu a prodloužené výměnné lhůty

MB 228.5 - pro obdobnou oblast použití jako MB 228.3, ale s vyššími užitnými vlastnostmi – další možné prodloužení výměnných lhůt v lehkých třídách až do 45.000 km, v těžkých třídách až do 160.000 km (servisní ukazatel)

MB 228.51 - oleje pro nákladní automobily, omezení sulfátového popelu, síry a fosforu, přibližně odpovídá ACEA E6

MB 229.1 - oleje pro benzinové a naftové motory osobních vozidel (vyšší požadavky oproti ACEA A2-96/A3-96 a B2-96/B3-96)

MB 229.3 – oleje pro osobní vozidla s prodlouženými intervaly výměny (30 000 km)

MB 229.51 - - pro osobní automobily s naftovými motory, vybavenými filtrem pevných částic, a pro benzínové motory s prodlouženými servisními intervaly. Vychází z požadavku ACEA A3/B4 a C3: oleje odpovídající této specifikaci jsou nízkopopelné a long life.

MAN 271 - přibližně odpovídá ACEA E2

MAN M3275 - přibližně odpovídá ACEA E3

MAN M3277 - přibližně odpovídá ACEA E4, srovnatelné s MB 228.5

MAN M3477 - přibližně odpovídá ACEA E6, srovnatelné s MB 228.51

Klasifikace olejů pro zážehové dvoutaktní motory

Motorové oleje pro dvoutaktní motory motocyklů, mopedů, skútrů, travních sekaček a motorových pil se klasifikují nejčastěji podle norem API (USA) a JASO (Japonsko).

API TA - oleje pro mopedy a jiné malé motory

API TB - oleje pro skútry a jiné vysokozatížené motory 50 až 200 ccm

API TC - oleje pro vysokozatížené, vysokoobrátkové motory

JASO FA - oleje pro mopedy a jiné malé motory

JASO FB - oleje pro skútry a jiné vysokozatížené motory 50 až 200 ccm

JASO FC - oleje pro vysokozatížené, vysokoobrátkové motory

Doporučené viskozitní třídy SAE motorových olejů podle vnějších teplot

Doporučené viskozitní třídy SAE motorových olejů podle vnějších teplot

Viskozitní třídy motorových olejů podle SAE J300 (7/2001)

Viskozitní třídy motorových olejů podle SAE J300 (7/2001)

a) = 0W-40, 5W-40 a 10W-40

b) = 15W-40, 20W-40, 25W-40 a 40

§ = hraniční teplota čerpatelnosti *) = při 150 °C

Jak správně vybrat motorový olej?

1. První zásadou při výběru motorového oleje je řídit se pokyny výrobce automobilu, obsaženými v příručce u každého vozidla. Jen výrobce motoru (vozidla) může odpovědně říci, který olej lze použít. Prakticky žádný výrobce nedoporučuje určitou značku oleje (odporuje to zákonům o hospodářské soutěži v Evropské unii). Výrobci (automobilů) doporučují oleje podle tzv. výkonnostní specifikace, např. API SH/CD, ACEA A3, VW 505.00, MB 229.1 a viskozitní specifikace SAE, např. 15W-40, 10W-40. U takto doporučených olejů jsou pak určeny výměnné lhůty.

2. Pro oleje stejné výkonnostní specifikace je doporučena stejná výměnná lhůta (pro benzinové motory většinou 15 000 km, pro osobní dieselové motory většinou mezi 8 –15 000 km).

3. Pokud nemáte příručku k vozidlu, zeptejte se u výrobce (v české centrále dovozce vozidla). Pamatujte, výrobce vozidla nedoporučuje značku oleje, ale pouze výkonnostní a viskozitní specifikaci.

4. Pokud olej splňuje výkonnostní a viskozitní specifikaci (nebo specifikaci vyšší), lze ho použít. Vyšší výkonnostní úroveň nevadí, ale je většinou dražší a mnoho nepřinese.

5. Pokud měníte olej nízké výkon

MAX6  
J.
2013-03-25 15:48:51

Blueberry: Pěkný,ale jakožto správný svazák by jsi jsem měl hodil čí je to dílo, aby tě za to někdo nezačal bombardovat,že jsi mu to ukradnul.

2013-03-25 15:53:26

Asi proto, že jsem nebyl nikdy žádný svazák, tak jsem opomněl zadat stránky, z kterých jsem čerpal - vše tedy dohledáte na http://www.petroleum.cz/ ... hezké mrazivé odpoledne.

2013-03-26 12:55:34

Blueberry: pěkný článek na fóru já mám v Mazdě myslím 5W40 a dávám tam stejný olej už asi od výroby, takže OK. rád bych si olej vyměnil sám, ale nikdy jsem to nedělal u Mazdy, jen u Feldy (navíc nemám dům a zahradu, ale mám to kde vyměnit). princip výměny bude asi stejný ne? vypustit olej když je motor studený, vyměnit filtr a nalít nový - nebo je v tom u Mazdy nějaký problém? :) díky za rady. Mazda 323, 1999, 1.9 16 V benzin 84 kW.

2013-03-26 13:05:27

Blueberry: to, že ti vyběhlo X výsledků tě neomlouvá, stačilo to lépe vyfiltrovat, protože takto tu máme další vlákno o olejích, sice trochu užitečnější, než hromada jiných, ale je další příště stačí napsat adminům, či redaktorům článků

ale za snahu samozřejmě děkujeme

MAX6  
J.
2013-03-26 13:16:06

ProkopCZ: Olej vypouštíme teplý,protože je rydší a víc ho vyteče. Samozřejmě pokud auto (motorka,zahradní sekačka,atd...) tejden stojí někde nehnutě venku,tak ho můžeme vypustit studenej,protože se dá počítat s tím že už je všechen dole ve vaně. Jinač výměna je asi jako všude stejná: Povolit dolejvací víčko,strčit pod auto kýbl, povolit vypouštěcí šroub a nechat odtéct. (Někdy pomůže foukání do nalejvacího hrdla - vyteče víc oleje). Potom vyndam olejovej filtr a vyměnim ho za novej - gumičku novýho filtru předtim namažu olejem na prstu. Filtr dotáhnu na doraz rukou a nepáčim ho nějakym šroubovákem. Kdo má momenťák,může ho dotáhnout momenťákem podle momentu co bejvá napsanej na patroně filtru. Pak zašroubuju vypušťák a dolejvam. To že je napsaný v manuálu že se tam vejde 3,5litru neznamená že vezmu 3,5 litru a všechen tam vleju. To se bere jen u úplně suchejch motoru když jsou ještě ve fabrice nebo po GO. Prostě doleju např. 2 litry a kouknu na měrku, pak třeba ještě 1 litr a už zjistim že to třeba stačí.

Toť vše.

2013-03-26 13:20:13

MAX6: díky ti za radu, v létě to zkusím

2013-03-27 22:45:43

ProkopCZ: Ahoj, zda vypouštět olej studený nebo teplý má asi hromadu výhod i nevýhod, ale obecně vypouštím olej teplý - je to hned vypuštěné a ty zbytečky co zůstanou různě v zákoutích nejsou žádný problém, když tam naleješ olej zcela nový a vyměníš i olejový filtr. Je pravdou, že jsem četl i různá doporučení proč je lepší to dělat za studena, ale vzhledem k tomu, že vždy autem někam přejíždím, tak nemám možnost to zkoušet při studeném motoru.

2013-03-27 22:46:45

RadoMiláček: Hele soráč, ale jsem tu asi 10 měsíců nebyl a měl jsem tendenci se co nejrychleji svěřit

2013-03-27 22:50:31

Pánové - jakým způsobem povolujete olejový filtr? ... žádný nástroj na to nemám, tak bych uvítal jakoukoliv radu. Otec to dělá i tak, když to nejde povolit rukou, že filtr prostě šroubovákem prorazí a pak přes páku, tím šroubovákem otočí. Čeká mě výměna jakmile se oteplí a tak raději dopředu přemýšlím "co kdyby", abych náhodou neudělal z filtru otevřenou konzervu a pořád ho nemohl povolit

2013-03-28 09:20:58

Blueberry: šmirgl do dlaně, samozřejmě drsným na filtr povolíš tak 90% filtrů, na ty ostatní použiješ ten šroubovák

MAX6  
J.
2013-03-28 10:13:00

Blueberry: Já na to měl takovej krásněj páskovej stahovák,kterej se upnul okolo filtru a krásně si ho povolil: http://images.toolstop.co.uk/product/AK645.V2.jpg

Ale nějakej šmejd co byl u mě mi ho ukradnul. Tak mu tíhle přeju aby mi uklouzla noha a on si ho zapíchnul do pr....

Musim to brát malejma kleštěma protože velký se mi tam nevejdou. Teda teďka už to beru normálně golou,jelikož používam filtry co maj na sobě matku na 14 klíč,takže no problemo.

2013-03-28 12:27:34

RadoMiláček: No vidíš, ten šmirgl papír mě nenapadl a mohlo by to fungovat, když se ten zmetek klouže.

2013-03-28 19:07:21

Blueberry: po garážích jsem se začal motat v osmi letech, ještě za komančů, učili mě chlapi, co jsou dávno po smrti, na učňáku jsem se nudil , takových fintiček mi strejdové předali hromadu, jsem jim za to vděčný. Ale trošku díky tomu jsem časem zjistil, že jsem pro autoservisy nepoužitelný, poznal jsem to, když mi kdysi kolega řekl, že tak precizně udělané brzdy nikdy neviděl, ale trvalo mi 2x tolik, než co je určeno normohodinami. Časem tuto poctivou mechaničinu přestali oceňovat i kamarádi a já řemeslo pověsil na hřebík I přes to vše na své učitele vzpomínám s láskou a obrovským respektem. Byli to machři.

2013-03-28 19:20:42

RadoMiláček: S kvalitou musíš jít do Německa, atd. - tam by ti za preciznost a šikovnost utrhali ruce a královsky tě zaplatili - tady se honí kvantita, a proto to taky tak vypadá.

2013-03-30 08:19:41

RadoMiláček: Promluvil jsi mi z duše.Nesnáším fušeřinu,málokomu věřím,že mi opravu udělá dobře,proto sobě i kamarádům a kolegům dělám skoro všechny opravy sám.Takové řeči,že dnes si na autě nejde nic udělat ,nejsou zcela pravdivé.Brzdy,řízení,nápravy,mechanika motorů a převodovek jsou skoro stejné.Jen ta elektronika.


Odpovědět