Fórum - Téma


Plzeňsko - Český slovník


Fórum Vtipy Plzeňsko - Český slovník
2008-01-09 12:31:10

Plzeňsko – český slovník

čeho? - co?

čiší - táhne (fouká vítr)

jakpa - jak

jinda - jindy

kampa - kam

kdypa (dypa) - kdy

kterejpa (kerejpa) - který

kudypa - kudy

musit -muset

nikdá - nikdy

suchejší - sušší

tě - ti

tehdá - tehdy

tutady - tady tudy

bysem (by jsem) - bych

copa - copak

chtí - chtějí

kdepa - kdepak

nechtí - nechtějí

tuten - tenhle

tuto - tohle, tady to

tutoho - tohohle, tady toho

tuty - tyhle, tyhle ty

vloni - loni

tepřív (tepřve) - teprve

tulik - tolik

kulik - kolik

tle (tle, tle, tle) - tohle (to, to, to; např. ukazuje co přinesl - tle, tle, tle)

paňár - nemá český ekvivalent – nejspíše lze přeložit jako „lumpík“, „hajzlík“

plouh - pluh (tady je patrná světovost plzeňského nářečí– převzato z angličtiny – plough)

vošouchy - bramboráky (pozor, neznalci překládají jako soulože)

zbuchnout - spadnout (opět pozor, nikoli zbouchnout, tedy přivést do jiného stavu)

„Gramatika“:

pád:

Němcojc, Randojc, Razýmojc, Dolejšojc, Beránkojc, Košanů, Langů

2. pád:

do studni, do garáži, do sednici, do kuchyni, do práci, do zemi, do kýblu

to je tetíno, mámíno, Lenčino

3. pád:

přinést: Němcom, Dolejšom, Beránkom, Šafářom

dát: králíkom, slepicom, koňom, prasatom

ke: vratom, ke dvířkom

k: Žichlicom, Ejpovicom, Kyšicom


Odpovědět