Články


Vysvětlení vybraných kontrolek moderních vozidel

5 komentářů 2015-01-01 Přečteno: 8 200x

Vysvětlení varovných a oznamovacích kontrolek u moderních automobilů

Adaptivní pneumatické perování

Popis: Adaptivní pérování umožňuje snadnou a plynulou změnu účinku tlumičů. Díky adaptivnímu pérování lze spojit sportovní styl jízdy s komfortním cestováním.

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá

Adaptivní tempomat (ACC)

Popis: Asistenční systém pro řidiče, který rozezná vozidla jedoucí vpředu, vypočte jejich rychlost a pomocí řízení brzd a motoru udržuje bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucích vozidel v závislosti na tempu jízdy.

Ikona: Informace

Barva: Zelená

Aktivace tempomatu

Popis: Tempomat je zařízení sloužící k udržování nastavené rychlosti vozidla. Zpravidla se na ovladači tempomatu nastaví požadovaná rychlost. Vozidlo poté tuto rychlost udržuje dokud řidič nesešlápne na spojkový či brzdový pedál.

Ikona: Informace

Barva: Zelená

Asistent sledování jízdních pruhů (Lone Assist)

Popis: Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu snižuje riziko nechtěného opuštění jízdního pruhu. Řidiči nově pomáhá zejména na dálnicích a silnicích s dobře viditelným vodorovným značením. Funguje na základě kamer umístěných v masce vozu.

Ikona: Informace

Barva: Zelená

Dešťový senzor 

Popis: Snímač v dešti spouští stěrače a může také zavírat okénka, aby interiér automobilu nepoškodila voda. Instaluje se pod čelní sklo. Druhá jeho vlastnost je taková, že sleduje denní světlo a na základě informací spouští světlomety (např. v tunelu).

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá

EPC systém

Popis: Tato kontrolka se rozsvítí, pokud dojde k závadě na některé z částí motoru. Řízení výkonu motoru se automaticky přepne na nouzový program, přičemž se výkon motoru snižuje.

Ikona: Porucha

Barva: Oranžová / červená

Elektronický stabilizační systém (ESP)

Popis: Elektronický stabilizační systém pomáhá řidiči předcházet vzniku smyku, případně pomoci s jeho vyrovnáním. Tato kontrolka se rozsvítí při ztracení stability vozu nebo při manuálním vypnutí této funkce. Pokud kontrolka bliká, znamená to že systém momentálně zasahuje do řízení vozu. U některých značek vozidel se používá jiný název, avšak funkce je totožná.

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá

Klič není ve vozidle

Popis: ověřování informací

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá

Kontrola airbagů a zádržných systémů

Popis: Tato kontrolka se zorsvítí při otočení klíče do polohy ON. Po chvíli je provedena kontrola a v případě funkčnosti bezpečnostních prvků zhasne.

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá

Nastavení sklonu zadního přítlačného křídla

Popis: Tato funkce má na základě manuálního / automatického ovládání za úkol, nastavit sklon případně vysunutí / zasunutí zadního spoileru. Tento jev se automaticky děje při vyšších rychlostech např. u vozů Porsche

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá

Nízká hladina kapaliny v ostřikovačích

Popis: Pokud dojde k poklesu hladiny kapaliny v nádrži pro ostřikovače, rozsvítí se tato kontrolka. Po doplnění kapalina kontrolka opět zhasne.

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá

Nízký stav paliva v nádrži

Popis: Tato kontrolka se rozsvítí při nedostatečném stavu paliva v nádrži. Po doplnění paliva kontrolka opět zhasne. Obecně se tato kontrolka nazývá jako "hladové oko" a označuje stav při přechodu na rezervní zásobu paliva v nádrži.

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá

Nízký tlak v pneumatikách

Popis: U moderních vozidel se používá senzor tlaku v pneumatikách který je umístěný ve ventilku pro huštění. Pokud dojde k defektu nebo poklesu tlaku v pneumatice, rozsvítí se tato kontrolka a řidič je o závadě informován.

Ikona: Informace / porucha

Barva: Oranžová / žlutá

Uzamčení tažného zařízení

Popis: ověřování informací

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá

Indikace otevřené přední kapoty motoru

Popis: Tato kontrolka se rozsvítí při otevření přední kapoty a svítí dokud není kapota řádně uzavřena. Chrání před poškozením vozu při jízdě s otevřenou kapotou.

Ikona: Informace

Barva: Červená

Indikace otevřených dveří kabiny

Popis: Tato kontrolka se rozsvítí ihned po otevření jakýchkoliv dveří kabiny. Má za úkol informovat o stavu uzavření dvěří před jízdou.

Ikona: Informace

Barva: Červená

Indikace otevřeného víka zavazadlového prostoru (zadní kapoty) 

Popis: Stejně jako kontrolka otevřených dveří a přední kapoty, má za úkol informovat řidiče před jízdou, že je jsou dveře zavazadlového prostoru otevřené

Ikona: Informace

Barva: Červená

Regulace sklonu světlometů

Popis: Tato kontrolka se většinou nachází na ovládacím prvku sklápějícím světlomety. U některých vozidel se tato kontrolka objevuje pří momentálním nastavování sklonu světlometů a to na přístrojové desce. Tím informuje o automatickém nastavování.

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá

Porucha brzdového systému / indikace zatažení parkovací brzdy

Popis: Jak je zřejmé z nadpisu, tato kontrolka má za úkol indikovat závadu na brzdovém systému nebo indikuje zatažení parkovací brzdy. Pokud jde o závadu, kontrolka svítí i po deaktivaci parkovací brzdy.

Ikona: Porucha / informace

Barva: Červená

Sešlápněte brzdový pedál

Popis: Tato kontrolka vyzývá řidiče k sešlápnutí brzdového pedálu. Nejvíce se vyskytuje u vozidel s automatickou převodovkou. U tohoto typu převodovky slouží jako pojistka před nastartováním motoru. Pokud řidič nesešlápne pedál brzdy, tak po otočení klíče do startovací polohy není startér aktivní a tudíž se motor nespustí.

Ikona: Informace

Barva: Zelená / žlutá

Sešlápněte spojkový pedál

Popis: Tato kontrolka vyzývá řidiče k sešlapnutí spojkového pedálu. Funguje stejně jako u brzdového pedálu, avšak zde má za úkol zamezit aby při zařazeném rychlostním stupňi nedošlo při spouštění motoru k "přískoku", případně zamezení spouštění motoru včetně otáčení se soukolím převodovky... U různých značek vozidel se může tato funkce lišit.

Ikona: Informace

Barva: Oražová / žlutá

Indikace skládání / rozskládání střechy vozu

Popis: Tato kontrolka se objevuje u vozů konstrukčně řešených jako kabriolet. Tato kontrolka je na ovládacím prvku kterým se spouští skládání / rozskládání střechy. U některých vozů tato kontrolka znázorňuje momentální práci servomotoru který střechu ovládá. Skládání a rozkládání střechy je po překročení určité rychlosti automaticky zakázáno elektronickou pojistkou aby nedošlo k poškození části automobilu.

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá

Adaptivní světlomety (AFL)

Popis: Inteligentní multifunkční natáčecí světlomety pracují v závislosti na natočení volantu, rychlosti jízdy a míře otáčení vozu kolem svislé osy. Světlomety dynamicky osvětlují zatáčku a prostor před vozidlem, tak aby bylo osvětleno okolní prostředí do vzdálenosti 800 metrů, což je vzdálenost, na kterou řidič může efektivně zareagovat i v případě překážky na vozovce. Pokud by byly všechny vozy v Evropě vybaveny adaptivními světlomety, dokázalo by se až 15 % řidičů, kteří měli nehodu, vyhnout střetu s překážkou v zatáčce.

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá / zelená

Nastavení výšky a tuhosti vzduchového podvozku

Popis: Tato kontrolka se nachází na ovládacím prvku kterým se nastavuje výška a tuhost podvozku. U některých vozů je tato kontrolka zobrazena na displaji který tuto funkci ovládá digitálně / elektronicky.

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá / dle výroce vozu

Kontrolka zadních mlhových světel

Popis: Tato kontrolka se rozsvítí ihned po zapnutí zadních mlhových světel. Zadní mlhová světla jsou povinné a lze je zapnout pouze při spuštěných potkácích nebo dálkových světlometech.

Ikona: Informace

Barva: Oranžová / žlutá

Indikace aktivního zabezpeční volantu / Imobilizér

Popis: Tato kontrolka svítí při zamknutém  volantu (u malého procenta automobilů). Standardně je však používána pro znázornění aktivního imobilizéru případně jeho poruchy.

Ikona: Informace / porucha

Barva: Červená

Čidlo bezpečnostního pásu

Popis: Tato kontrolka se rozsvítí v době kdy není řidič a posádka připoutána bezpečnostními pásy. Tento systém spolupracuje s čidly airbagů v sedačkách a ve spojích bezp. pásů. Pokud je posádka ve vozidle a není připoutaná, kontrolka a zvukový výstražný systém informuje řidiče.

Ikona: Informace

Barva: Červená

Kontrolka žhavícího systému

Popis: Tato kontrolka zobrazuje práci žhavícího systému motoru. Po otočení klíce do polohy ON, trvá několik sekund než kontrolka zhasne. Tento systém má za úkol ohřátí spalovacího prostoru před spuštěním naftového motoru. Kontrolka také může znázorňovat poruchu tohoto systému.

Ikona: Informace / porucha

Barva: Oranžová / žlutá

Porucha airbagů / zádržného bezpečnostního zařízení

Popis: Velká většina moderních vozidel již má bezpečnostní prvky jako jsou airbagy a další aktivní bezpečnostní systémy. Tato kontrolka však ukazuje že některá ze součástí systému není v pořádku.

Ikona: Porucha

Barva: Červená

Porucha automatické převodovky

Popis: Tato kontrolka upozorňuje na poruchu automatické převodovky nebo její součásti. Pokud nastane porucha a tato kontrolka se rozsvítí, nesmí řidiš pokračovat v jízdě aby nedošlo k dalšímu poškození. V některých případech se díky ochraným systémům uvede hnací jednotka do nouzového režimu.

Ikona: Porucha

Barva: Oranžová

Upozornění na stav brzdového obložení

Popis: Vozidla které mají elektronické sledování stavu brzdového obložení, touto kontrolkou upozorňují na výměnu obložení. K rozsvícení této kontrolky dojde při nadměrném opotřebení brzdového obložení. V této chvíli má před sebou vůz tak 1000 kilometrů, než začnete brzdit kov na kov.

Ikona: Informace / porucha

Barva: Oranžová / žlutá / červená

Porucha brzdového světla

Popis: Pokud dojde k poruše světla indikace sešlápnutí brzdového pedálu nebo jeho spouštěcího čidla, rozsvítí se tato kontrolka a upozorní řidiče na závadu.

Ikona: Informace / porucha

Barva: Oranžová / žlutá 

Porucha dobíjení

Popis: Pokud dojde k rozsvícení této kontrolky, vznikla závada na elektroinstalaci nebo elektronických součástech motoru k závadě. Tato kontrolka se po otočení klíče do polohy ON rozsvítí také, avšak po spuštění motoru a uplinutí krátké doby zhasne.

Ikona: Porucha

Barva: Červená

Porucha emisního systému / porucha motoru

Popis: Pokud dojde k rozsvícení této kontrolky, jistě vznikla závada na emisním systému vozu nebo některé další součásti motoru. U některých výrobců vozidel tato kontrolka znamená poruchu motoru a je doprovázena snížením výkonu na základě nouzového režimu či úplného zastavení motoru. Také se tato kontrolka značí jako upozornění na poruchu řídící jednotky motoru.

Ikona: Porucha

Barva: Oranžová / žlutá

Filtr pevných částic dieselového motoru (DPF)

Popis: Filtr pevných částic je zařízení odstraňující karcinogenní pevné částice (saze) z výfukových plynů vozidel s naftovým motorem. Systém funguje na principu zachytávání pevných částic na porézním materiálu poloprůchodných kanálků filtru. Pokud byste kontrolku ignorovali, motor se přepne do nouzového režimu. Možnost jak tuto závadu opravit svépomocí je při jízdě nejméně 15 kilometrů v rychlosti 90 - 110 km/ h a rozmezí otáček 1800 - 2600 ot. / min.

Ikona: Porucha

Barva: Oranžová

Teplota nebo množství chladicí kapaliny

Popis: Rozsvícení kontrolky signalizuje, že kapalina je přehřátá, nebo je jí příliš málo. "Je nutné počkat, až motor vychladne, při jízdě po dálnici třeba i půl hodiny, až bude teploměr ukazovat třeba 60 stupňů, jinak se můžete opařit.

Ikona: Závada

Barva: Červená

Nízká hladina motorového oleje 

Popis: Tato kontrolka ukazuje, že je potřeba dolít motorový olej. Jestliže kontrolka nesvítí, ale bliká, znamená to, že vadný je snímač hladiny. V tom případě budete muset na kontrolu do servisu. 

Ikona: Informace / porucha

Barva: Žlutá

Nízký tlak motorového oleje

Popis: Je nutné okamžitě zastavit a vypnout motor. Tato kontrolka se může rozsvítit i při ostrém projetí zatáčkou, i tak to ale znamená že je nutné zastavit a vypnout motor. Pokud není dostatečná hladina oleje v motoru, tlak se sníží a čidlo rozsvítí tuto kontrolku.

Ikona: Závada / informace

Barva: Červená

Porucha systému ABS

Popis: Platí totéž, co u ESP. Občas se stává, že "odejde" čidlo na kole, třeba při jízdě ve sněhu či v písku. Pak se kontrolka rozsvítí, ale neznamená to, že by vůz nebyl dál pojízdný a nebrzdil – pouze bude brzdit jako dříve všechna auta bez tohoto systému, tedy při razantním brzdění se brzdy zablokují a můžete dostat smyk.

Ikona: Porucha

Barva: Žlutá

Porucha servořízení (posilovače řízení)

Popis: Tato kontrolka má "dva stupně", žlutý a červený. Pokud se rozsvítí žlutá, sníží se účinek posilovače; červená znamená celkový výpadek serva a ztrátu posilovacího účinku.

Ikona: Závada

Barva: Žlutá / červená

Závada na osvětlení

Popis: Pokud se rozsvítí tato kontrolka, znamená to že některá ze žárovek není funkční "praskla". Vozidla vybavená palubním displayem zobrazit která ze žárovek nesvítí. Po výměně žárovky tato kontrolka opět zhasne.

Ikona: Informace / závada

Barva: Žlutá

 

 Inofmace: Rád bych dodatečně uvedl, že zde vyobrazené kontrolky nejsou vázané na konkrétní značku a typ vozidla. Tento článek byl vytvořen na základě výběru známých i méně známých kontrolek u moderních vozů a tak je tato mini-databáze složena jako univerzální.

Pokud by jste měli nějakou připomínku nebo nápad na přidání dalších kontrolek, kontaktujte mne do soukromé zprávy nebo reagujte na příslušné diskuzi.

 

Diskuze o článku Nové téma

Témata # Autor Poslední příspěvek
Vysvětlení vybraných kontrolek moderních vozidel 5 Magnetto Magnetto
2 let, 9 měsíců Vysvětlení vybraných kontrolek moderních vozidel

Foto galerie


Články