Články


Používání pásů v osobních automobilech

9 komentářů 2008-08-21 Přečteno: 5 255x

Pásat se, pásat se, pásat se


Bez pásů zahynulo za rok 2003 celkem 200 řidičů, 132 spolujezdců (z toho vzadu 60). Z toho v obci 51 řidičů, 37 spolujezdců (z toho vzadu 21)

Používání bezpečnostních pásů v Česku

Při jízdě v obci
• pásy jsou nejúčinnější do rychlosti 50 km/h
• 42% řidičů usmrcených v obci bylo nepřipoutaných
• 51% spolujezdců usmrcených v obci bylo nepřipoutaných

Dle statistiky
• Řidiči nepřipoutaní umírají 14x častěji než připoutaní, v obci 12,8x
• Přední pasa?éři nepřipoutaní umírají 5,6x častěji než připoutaní, v obci 4,7x

Zadní sedadla
• 71% usmrcených osob na zadních sedadlech bylo nepřipoutaných
• zadní pasažéři umírají 3,9x častěji než připoutaní, v obci 4,2x

Následky nárazu na pevnou překážku
Jen pro názornost uvádíme pravděpodobné následky při nárazu na pevnou překážku v rychlosti 80 km/h bez použití bezpečnostních pásů, které jsou rozfázované podle času počítaného od okamžiku nárazu:
0,026 sekundy po nárazu se začíná deformovat nárazník. Na vůz působí síla rovnající se třicetinásobku váhy automobilu. Osoby v prostoru kabiny se pohybují rychlostí právě těch 80 km/h
0,039 sekundy po nárazu se řidič i se sedadlem posune o 15 cm dopředu
0,044 sekundy po nárazu dochází prudkým nárazem hrudníku k destrukci volantu
0,050 sekundy po nárazu rychlost klesá a na cestující působí síly převyšující několikanásobně jejich hmotnost
0,068 sekundy po nárazu řidič narazí na přístrojovou desku, tento náraz můžeme porovnat s dopadem břemena o hmotnosti 9 tun
0,092 sekundy po nárazu řidič a spolujezdec v jednom okamžiku prorazí hlavou čelní sklo a smrtelně si poraní hlavu
0,100 sekundy po nárazu je již zpravidla mrtvé tělo řidiče, opřené o volant,vrženo zpět

To co bylo popsáno se stalo za jednu desetinu sekundy. Představy, že nepřipoutaný řidič se drží volantu a je schopen náraz ztlumit tak, že má šanci na přežití, jsou velmi naivní, nezodpovědné a falešné.

Typická zranění
Největší část úrazů způsobených dopravní nehodou se smrtelnými následky jsou mozkolebeční poranění, která vznikají většinou právě při nezapnutých bezpečnostních pásech. Při nárazu hlavou na čelní sklo nebo volant v padesátikilometrové rychlosti je totiž hlava vystavena stejnému nárazu jako při pádu ze třetího poschodí. Náraz hrudníkem na volant znamená zlomeniny žeber, poškození životně důležitých orgánů, vnitřní krvácení, zlomeniny stehenních kostí nebo pánve. Při jakémkoliv z těchto zranění se velice rychle rozvíjí šok, který sám o sobě znamená selhávání funkce dalších orgánů a přímé ohrožení života.

Jak se správně připoutat
1. Upravte si pás tak, aby jeho spodní část seděla nízko a pevně přes vaše boky.
2. Pás by měl být upevněn přes rameno a hruď, mimo krk.
3. Nikdy si neumísťujte pás za záda nebo pod paží - může vás to stát život!
4. Dejte pozor, abyste pod pásy neměli tvrdé a ostré předměty. Při kolizi by totiž mohly probodnout vaše tělo a způsobit velmi vážné zranění.

Účinnost bezpečnostního pásu na předním sedadle se snižuje, pokud dojde ke střetu a spolujezdec na zadním sedadle není připoután - může smrtelně zranit cestující na předních sedadlech!

Bezpečnostní pásy jsou i pro těhotné ženy, které se mohou pohodlně připoutat. Ramenní pás je veden přes hrudník, mezi prsy a spodní pás se posune co nejníže pod břicho. V tomto okamžiku je chráněna matka i plod.

Fyzikální vlastnosti
• Když prudce šlápnete na brzdy, vaše auto se náhle zastaví, ale vy se budete pohybovat dál, dokud se nezastavíte o čelní sklo, palubní desku nebo chodník.
• Použití pásů vás ochrání před nárazem do palubní desky nebo čelního skla, případně zabrání katapultování vašeho těla ven z vozidla.

A víte, že pokud prudce sešlápnete brzdu nebo narazíte do pevné překážky při rychlosti 50 km/h, zvýší se až šedesátkrát hmotnost Vašeho těla?

Člověk o hmotnosti 90 kg zvýší svoji váhu až na 5 400 kg ( 5,4 t )
- o hmotnosti 50 kg zvýší svoji váhu až na 3 000 kg ( 3 t )
- o hmotnosti 15 kg zvýší svoji váhu až na 900 kg

Představa, že se udržíte na svém místě je naprosto mylná. Nemáte šanci. 5 t je na vaše ruce skutečně nadlidská síla.

Máte airbagy? Připoutejte se!
Airbagy jsou vytvořeny tak, aby byly používány společně s pásy neboť jsou pouze doplňkový záchranný systém. Samy o sobě jsou efektivní pouze z 12% při redukci úmrtí.

Rozvinutí je způsobeno plynovým generátorem, který obvykle potřebuje k činnosti vznícení sodíkové reakce tak, aby vznikl žádoucí objem plynu.

Rozvinutí je výsledkem malé exploze.

Je důležité vědět, že:
- airbag sám o sobě nejenže před zraněním neochrání, ale při nezapnutých pásech může i zabít
- airbag je pouze doplňkem bezpečnostních pásů a bez nich může být ještě nebezpečnější, než kdyby v autě vůbec nebyl
- má za úkol pouze vytvořit ochranný prostor mezi hlavou cestujícího a deformující se kostrou automobilu - nafukuje se rychle a razantně (kolem 0,1 sekundy)
- při nárazu obličeje do nafukujícího se polštáře většinou dochází k vážným zraněním obličeje a k otřesu mozku

Ve většině vozidel jsou airbagy pouze vepředu a naplní se při čelních nárazech. Při zadních nebo bočních srážkách a nebo při převrácení vozidla vás mohou zachránit od vážných zranění nebo smrti bezpečnostní pásy. Přehled o účinnosti bezpečnostních pásů orientačně udává následující tabulka.
Máte děti? Víte jak je správně přepravovat?
Dítě vždy přepravujte v autosedačce, která odpovídá věku dítěte. Autosedačky plní podobnou funkci jako bezpečnostní pás - pevně podrží dítě v sedačce.

Nejnebezpečnější situace při přepravě dítěte v osobním automobilu:
- dítě v náručí (zadní, přední sedadlo)
- nepřipoutané dítě na předním a zadním sedadle
- zádržný systém a aktivní airbag na předním sedadle
- dítě stojící vzadu mezi sedadly

Podle věku a hmotnosti Vašeho dítěte tomu odpovídají následující skupiny :
- Děti o hmotnosti do 10 kg zhruba ve věku do 6 - 8 měsíců - skupina 0
- Děti o hmotnosti od 9 do 18 kg zhruba ve věku od 9 měsíců do 4 let - skupina 1
- Děti o hmotnosti od 9 do 25 kg zhruba ve věku od 4 do 7 let - skupina 2
- Děti o hmotnosti od 15 do 36 kg zhruba ve věku od 4 do 12 let - skupina 3

Co říká právní úprava v České republice (zákon č. 361/2000 Sb.)
Obecná definice (§2, písm.ii)

• Zádržný systém je zařízení pro zajištění zvláštní bezpečnosti přepravovaných osob, například dvoubodový bezpečnostní pás nebo dětská autosedačka, schválené podle zvláštního předpisu (zákon 56/2001 Sb.), nahrazující funkci bezpečnostního pásu.

Řidič je povinen:
• připoutat se za jízdy bezpečnostním pásem na sedadle, které je povinně vybaveno bezpečnostním pásem podle zvláštního předpisu (§6, odst.1, písm. a));
• přepravovat osobu mladší 12 let nebo osobu mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče pouze za použití zádržného systému (§6, odst.1, písm. b));
• přepravovat při jízdě po dálnici nebo po silnici pro motorová vozidla osoby mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle jiném než uvedeném v písmenu b), které je vybaveno bezpečnostním pásem, pouze za použití zádržného systému; toto neplatí pro osoby, u kterých jejich zdravotní stav nebo tělesná dispozice použití zádržného systému neumožňuje (§6, odst.1, písm.c));
• upevnit zádržný systém způsobem, který stanoví zvláštní právní předpis (§6, odst.1, písm.d));
• zamezit používání zádržného systému na sedadlech, před nimiž a vedle nichž je umístěn airbag, pokud toto zařízení nelze na dobu použití zádržného systému vyřadit z činnosti (§6, odst. 1, písm.e)

Přepravovaná osoba je povinna:
• připoutat se za jízdy na sedadle bezpečnostním pásem, je-li jím sedadlo vybaveno (§ 9, odst.1, písm a)); toto neplatí pro osobu starší 18 let menší než 150 cm a osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení. Lékařské potvrzení musí mít za jízdy u sebe; v případech, kdy se nejedná o stav trvalého rázu, musí být platnost lékařského potvrzení časově omezena na dobu jednoho roku. Náležitosti lékařského potvrzení stanoví prováděcí právní předpis. Pokud je osoba pohybově postižená přepravovaná ve vozidle na vozíku pro invalidy, musí být vozík a osoba pohybově postižená připoutána speciálním zádržným systémem schváleného provedení (9, odst.2).

Video mluvící za vše: http://patrz.pl/filmy/kierowco-nie-badz-bezmyslny

Diskuze o článku Nové téma

Témata # Autor Poslední příspěvek
svata pravda 9 majkl007 Kuqi
9 let, 2 měsíců svata pravda


Články