CHAT archív: 2016/Srpen/24


CHAT On-Line


22:16:50 Initium: Vladastavel > zkus folie vyjde te to tak na 15 tis