CHAT archív: 2014/Prosinec/18


CHAT On-Line


22:29:48 trubka32:

22:01:57 dzodzo: zarovicky budu az 7.1. ked to dojde od dodavatela

19:30:22 RadoMiláček:

18:45:13 Initium: Mazdar

11:33:49 trubka32: