CHAT archív: 2014/Listopad/08


CHAT On-Line


14:14:29 RadoMiláček: tak tady jsou ty informace na tady se ztratí

13:03:47 natural: Martens001: Ano ano, i v tomhle se chystají změny

12:10:03 Martens001: já mám pocit že něco podobného chystají i na auta v polopřevodu

10:41:49 natural: Někdo se zde ptal na vozidlo v depozitu a lednu 2015. Skutečně přichází další "super" novela zákona, takže pozor na to: "Vlastník vozidla dočasně vyřazeného déle než 18 měsíců ke dni nabytí platnosti zákona, tedy k 1. lednu 2015, musí do 1 roku od nabytí platnosti zákona úřadu ohlásit umístění a způsob využití takovéhoto vozidla. Pokud tak neučiní, vozidlo zaniká."